Vị trí: 510 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP. HCM

• Diện tích toàn khu: 8.280,3 m2

• Số tầng cao: 20 tầng

• Số tầng hầm: 01 tầng

• Tổng số căn hộ : 656 căn (diện tích từ 51,41m2 đến 96,16m2)

• Tổng số căn office-tel: 54 căn

• Tổng số căn trệt thương mại: 54 căn